ISPIRANJE UVA
Ispiranje uva

Ispiranje uva vrši se destilovanom vodom ili 3%  bornom kiselinom koja je zagrejana na temperaturu tela. U našoj ordinaciji ispiranje se radi „vodenim pištoljem“ i nije neprijatno niti bolno. Ispiranjem se odstranjuje strano telo iz uva, ali se može raditi i u terapijske svrhe kada je potrebno očistiti spoljašnji slušni hodnik od sadržaja koji se nalazi u uvo i plasirani lekovi mogli delovati na obolelu kožu spoljašnjeg slušnog kanala.