Slušni aparati
Slušni aparati

Slušni aparati mogu poboljšati sluh pojačanjem zvukova koje pacijent ne čuje, ali od njih ne treba očekivati da povrate normalni sluh.

Savremeni slušni aparati funkcionišu tako što mali mikrofoni prikupljaju zvukove iz okoline, dok kompjuterski čip sa pojačalom pretvara dolazni zvuk u digitalni kod koji se analizira i prilagođava gubitku sluha, personalizovanim potrebama za slušanjem i nivoom buke oko pacijenta. Pojačani signali se zatim pretvaraju ponovo u zvučne talase i isporučuju u uvo preko zvučnika.

Dijagnostika sluha pre određivanja slušnih aparata

Pre određivanja slušnih aparata svim pacijentima mora biti  načinjen mikroskopski pregled uva čime se utvrđuje da li postoje bilo kakve smetnje za prenošenje zvuka. Potom se radi tonalna liminarna audiometrija u gluvoj kabini, kao i određivanje dinamičkog praga slušanja i postojanja eventualne preosetljivosti na glasne zvuke. Tek nakon sprovedene kompletne procedure i konstatovanja da se radi o trajnoj, konzervativno ili hirurški nerešivoj nagluvosti dolazi u obzir da se preporuči slušni aparat.

Oblici slušnih aparata

Slušni aparati mogu biti različitih oblika.  Dizajneri slušnih aparata nastavljaju da prave sve manje slušne aparate kako bi zadovoljili potražnju za aparatom koji nije mnogo primetan. Ne treba po svaku cenu tražiti „nevidljive“ slušne aparate. Manja pomagala možda neće imati dovoljnu snagu da omoguće bolje slušanje pacijentima sa nagluvostima teškog stepena. Odluka o tipu slušnog aparata zavisi od anatomskih uslova u uvu, tipa i stepena nagluvosti, starosti pacijenta, zahtevima pacijenta i sl.

Potpuno u kanalu (CIC) ili „nevidjivi“ (IIC)

Slušni aparat koji je potpuno u kanalu oblikovan prema individualnom otisku tako da ceo stane u spoljašnji ušni kanal. Ovim tipom slušnog aparata koriguje se laki do srednji stepen nagluvosti kod odraslih. Deci se ne preporučuje ovaj tip slušnog aparata zbog rasta spoljašnjeg slušnog hodnika. Prednost ovog aparata je manja vidljivost i slabije prenošenje strujanja vetra koji inače mogu praviti smetnje pri slušanju. S obzirom da koriste manje baterije autonomija je kraća, a sam aparat je teži za manipulaciju zamene baterija. U ovom tipu aparata često nema dodatnih funkcija, kao što su kontrola jačine zvuka ili usmeren mikrofon. Podložan je začepljenju zvučnika ušnom voskom. Može praviti osećaj začepljenosti uva (okluzije).

Slušni aparat u kanalu (ITC)

Ovaj aparat je oblikovan po meri i delimično ulazi u spoljašnji ušni kanal. Ovaj tip aparata može poboljšati laki do srednji stepen nagluvosti kod odraslih. Deci se ne preporučuje ovaj tip slušnog aparata. Aparat je manje vidljiv u uvu, ali uključuje neke funkcije koje se ne nalaze u pomagalima koja se u potpunosti nalaze u kanalu. Podložan je začepljenju zvučnika ušnom voskom.

Slušni aparati za umetanje u uvo (ITE)

Ovaj tip aparata je napravljen po meri u dva stila — onaj koji ispunjava većinu oblasti spoljašnjeg uha u obliku posude (puna školjka) i onaj koji ispunjava samo donji deo (pola školjke). Oba su koristi osobama sa lakim do teškim nagluvostima kod odraslih i dostupna su sa usmerenim mikrofonima (dva mikrofona za bolji sluh u buci). ITE aparat uključuje funkcije koje se ne uklapaju u manje slušne aparate, kao što je kontrola jačine zvuka. Zbog veličine lakši je za manipulaciju zamene baterija. S obzirom da koristi veću bateriju ima duži vek trajanja baterije. Podložan je začepljenju zvučnika ušnom voskom.  

Zaušni (BTE) i mini BTE slušni aparati

Zaušni slušni aparat se postavlja iza uva. Tanka cevčica povezuje slušni aparat sa prilagođenom ušnom olivom koja potpuno zatvara spoljašnji slušni hodnik. Ovaj tip je prikladan za osobe svih uzrasta i sa skoro svim nivoima nagluvosti. Tradicionalno je bio najveći tip slušnog aparata, iako su neki noviji mini dizajni pojednostavljeni i jedva vidljivi. Ovaj tip aparata može da ima usmerene mikrofone i sposoban je za više pojačanja nego drugi oblici.  Može imati više smetnji od strujanja vetra u odnosu na druge tipove.  

Prijemnik u kanalu (RIC)

Tip slušnog aparata sa zvučnikom koji je smešten u slušni kanal, ispred bubne opne  (RIC) su slični zaušnom slušnom aparatu.  Ovim slušnim aparatom mogu se amplifikovati osobe svih uzrasta i sa skoro svim nivoima nagluvosti. Mala žica, a ne cev, povezuje deo iza uha sa zvučnikom ili prijemnikom. Manje je vidljiv deo iza uva, ima usmerene mikrofone, kao i opcije ručne kontrole. Podložan je začepljenju zvučnika ušnom voskom.

Open fit

Slušni aparat „open fit“ je varijacija zaušnog slušnog aparata sa tankom cevčicom ili slušnog aparata RIC  sa otvorenom kupolom u uhu. Ovaj tip omogućava nepotpuno zatvaranje spoljašnjeg slušnog hodnika, omogućavajući zvukovima niske frekvencije da prirodno uđu u uvo i da se zvukovi visoke frekvencije pojačaju kroz slušni aparat. Aparat je dobar izbor za ljude sa boljim sluhom u zoni niskih frekvencija i blagim do umerenim gubitkom sluha na visokim frekvencijama. Stoga je aparat idealan za decu i odrasle koji imaju ostatke sluha u zoni niskih frekvencija. Ovaj aparat ne pravi osećaj okluzije  kao kod tipova koji se nalaze u uvu, često čineći da sopstveni glas pacijenta zvuči prirodnije.

Saznajte
više