ALERGOTESTIRANJE
Alergotestiranje

Prick testom se ostvaruje direktni kontakt između kože i alergena. Izvodi se aplikacijom alergena na kožu podlaktice nakon čega se grebuckanjem omogućava kontakt alergena i kože pacijenta. Ukoliko se pojavi reakcija u vidu crvenila i otoka alergija na ispitivani alergen je potvrđena.

Dva dana pre ovog testiranja pacijent ne sme koristiti lekove za alergiju – antihistaminike.

Ispitivanje nije bolno.