VEMP (Vestibularno evocirani miogeni potencijali)
VEMP

Ova metoda je relativno nova u dijagnozi vrtoglavica kojom se primenom ponavljajućeg zvučnog stimulusa registruje mišićni odgovor kao posledica stimulacije dela unutrašnjeg uva zaduženog za osećaj linearnog kretanja – utrikulusa i sakulusa.

Merenje zahteva saradnju pacijenta i nije invazivno. Elektrode se lepe na vratni mišić ili mišiće oko oka i preko njih se registruje mišićni odgovor koji je posledica aktivacije utikulusa i sakulusa. Registrovani odgovor ukazuje na urednu funkciju ovog dela perifernog dela centra za ravnotežu.