BERA  (Auditivni evocirani potencijali moždanog stabla)
BERA

Pri izvođenju BERA-e ispitanik treba da bude opušten, a ukoliko je u pitanju odojče ili malo dete i – sediran.

Merenje se vrši registrovanjem moždanog odgovora preko elektroda postavljenih na poglavinu. Izmerena električna aktivnost mozga posledica je emitovanog zvuka u uši.

Merenjem auditivnih evociranih potencijala određuje se objektivno i neinvazivno prag sluha kod ispitanika. Takođe, merenjem BERA moguće je odrediti brzinu prolaska električnog impulsa kroz unutašnje uvo, slušni živac i slušne puteve. Kašnjenje u prenosu električnog impulsa ukazuje na postojanje prepreke u prenosu signala koja se viđa kod postojanja tumora slušnog živca, demijelinizacionih bolesti, pritiska patološkog procesa na neku od struktura sluđnog puta.