RIGIDNA ENDOSKOPIJA NOSA
Rigidna endoskopija nosa

Nosni endoskop je instrument koji se sastoji od čvrste, tanke cevi sa sistemom optika koji se povezuje sa izvorom svetlosti.

Otorinolaringolog pod kontrolom oka plasira endoskop u nos i posmatra unutrašnjost nosne šupljine i ušća sinusa. Na taj način prikazuju se strukture nosa koja nisu dostupna pregledu pri običnom pregledu nosa.

Pregled nije bolan, može eventualno biti malo neprijatan.