NAŠ CENOVNIK
USLUGACENA (din.)
01.Specijalistički/supspecijalistički pregled4000
02.Specijalistički pregled i ispiranje uva4000
03.Specijalistički pregled sa timpanometrijom5000
04.Specijalistički pregled sa tonalnom audiometrijom i određivanjem UCL6000
05.Specijalistički pregled sa tonalnom audiometrijom i timpanometrijom7000
06.Specijalistički pregled i dijagnostika vrtoglavica (vHIT, BPPV)7000
07.Specijalistički pregled sa tonalnom audiometrijom i BERA kod odraslih9000
08.Specijalistički pregled i endoskopija nosa/ždrela/grla6000
09.Supecijalistički pregled i alergotestiranje na inhalatorne alergene7000
10.Supecijalistički pregled, endoskopija nosa i alergotestiranje8000
11.Dijagnostika sluha kod dece (timpanometrija, OAE, BERA, ASSR)15000
12.Timpanometrija1500
13.Otoakustičke emisije2000
14.Tonalna audiometrija2500
15.Govorna audiometrija2500
16.BERA kod odraslih5000
17.VEMP4000
18.vHIT3000
19.Alergotestiranje na inhalatorne alergene3000
20.Alergotestiranje razrada2000
21.Kauterizacija krvnih sudova nosa12000
22.Ekscizija veruke12000
23.Presecanje frenuluma jezika 2000
24.Paracenteza kod odraslih u lokalnoj anesteziji2000
25.Intratimpanalna injekcije (sa lekom)2000
26.Davanje i.m., i.v. injekcija (bez leka) 500
27.Politzer300
28.Terapijsko ispiranje uva 3% Sol. Ac. Borici500