OTOAKUSTIČKE EMISIJE
Otoakustičke emisije

Otoakustičkim emisijama meri se odgovor slušnih ćelija koje se nalaze u unutrašnjem uvu na emitovani zvuk.

Merenje je neinvazivno, potpuno bezbolno i ne zahteva posebnu pripremu deteta. Potrebno je samo da dete bude sito i naspavano. Ukoliko se registruje odgovor to znači da dete čuje, dok izostanak odgovora ne znači obavezno da dete ima nagluvost.

Otoakustičke emisije treba načiniti  kod svakog deteta koje ne razvija govor, bez obzira da li je „prošlo“ skirining u porodilištu.