PROBA I TESTIRANJE FUNKCIONALNOSTI SLUŠNIH APARATA
Proba slušnih aparata

Nakon ORL pregleda i određivanje praga sluha kao i dodatnih audioloških merenja u ordinaciji ORL Komazec moguće je podešavanje slušnih aparata, njihova proba u ordinaciji, a potom i u uslovima realnog akustičkog okruženja (kuća, radno mesto, zabava…).