FLEKSIBILNA ENDOSKOPIJA NOSA, ŽDRELA I GRLA
flekisbilna endoskopija

Fleksibilni endoskop je tanka cev u kojoj se nalaze optička vlakna koja se povezuju sa izvorom svetla. Endoskopom se prolazi kroz nos do nosnog sprata ždrela odakle se prikazuju i strukture grla. 

Fleksibilna endoskopija nije neprijatna procedura i ne zahteva pripremu pacijenta.