ORL PREGLED 

ORL pregled

Otorinolaringološki pregled podrazumeva pregled nosa, ždrela, uva i grla. Pregled se vrši sterilnim instrumentima kojim se prikazuju ispitivani organi. Da bi se omogućila dobra vizualizacija posmatranih struktura potreban je adekvatan izvor svetla. U nekim slučajevima, kada treba prikazati duboke strukture ili uvećati eventualni patološki proces potrebno je uraditi endoskopski pregled.  

ISPIRANJE UVA

Ispiranje uva

Ispiranje uva vrši se destilovanom vodom ili 3%  bornom kiselinom koja je zagrejana na temperaturu tela. U našoj ordinaciji ispiranje se radi „vodenim pištoljem“ i nije neprijatno niti bolno. Ispiranjem se odstranjuje strano telo iz uva, ali se može raditi i u terapijske svrhe kada je potrebno očistiti spoljašnji slušni hodnik od sadržaja koji se […]

PROBA I TESTIRANJE FUNKCIONALNOSTI SLUŠNIH APARATA

Proba slušnih aparata

Nakon ORL pregleda i određivanje praga sluha kao i dodatnih audioloških merenja u ordinaciji ORL Komazec moguće je podešavanje slušnih aparata, njihova proba u ordinaciji, a potom i u uslovima realnog akustičkog okruženja (kuća, radno mesto, zabava…).

FLEKSIBILNA ENDOSKOPIJA NOSA, ŽDRELA I GRLA

flekisbilna endoskopija

Fleksibilni endoskop je tanka cev u kojoj se nalaze optička vlakna koja se povezuju sa izvorom svetla. Endoskopom se prolazi kroz nos do nosnog sprata ždrela odakle se prikazuju i strukture grla.  Fleksibilna endoskopija nije neprijatna procedura i ne zahteva pripremu pacijenta.

ALERGOTESTIRANJE

Alergotestiranje

Prick testom se ostvaruje direktni kontakt između kože i alergena. Izvodi se aplikacijom alergena na kožu podlaktice nakon čega se grebuckanjem omogućava kontakt alergena i kože pacijenta. Ukoliko se pojavi reakcija u vidu crvenila i otoka alergija na ispitivani alergen je potvrđena. Dva dana pre ovog testiranja pacijent ne sme koristiti lekove za alergiju – […]

OTOMIKROSKOPIJA

Otomikroskopija

Binokularnom otomikroskopijom mogu se videti svi detalji u spoljašnjem uvu i na bubnoj opni. Istovremeno se mogu raditi procedure kao što su: odstranjenje stranih tela, rez na bubnoj opni, instilacije lekova u srednje uvo kroz bubnu opnu i dr.

RIGIDNA ENDOSKOPIJA GRLA (LARINGOSKOPIJA)

Rigidna endoskopija grla

Rigidni laringoskop je instrument koji se sastoji od čvrste cevi sa sistemom optika koji se povezuje sa izvorom svetlosti. Ovim pregledom može se pregledati donji sprat ždrela i ceo grkljan. Za pregled nije potrebna priprema. Pregled uglavnom nije neprijatan, a ukoliko postoji refleks gađenja može se aplicirati sprej anestetik.

RIGIDNA ENDOSKOPIJA NOSA

Rigidna endoskopija nosa

Nosni endoskop je instrument koji se sastoji od čvrste, tanke cevi sa sistemom optika koji se povezuje sa izvorom svetlosti. Otorinolaringolog pod kontrolom oka plasira endoskop u nos i posmatra unutrašnjost nosne šupljine i ušća sinusa. Na taj način prikazuju se strukture nosa koja nisu dostupna pregledu pri običnom pregledu nosa. Pregled nije bolan, može […]

POLOŽAJNI TESTOVI

Položajni testovi

Položajnim testovima pacijent se dovodi u položaje koji potencijalno mogu izazvati vrtoglavicu. Ukoliko se vrtoglavica izazove test je pozitivan i u odnosu na provocirajući položaj zaključuje se u kom delu unutrašnjeg uva se nalaze otoliti, kristalići unutašnjeg uva. Neposredno nakon izazvane vrtoglavice radi se repozicioni manevar kojim se otoliti vraćaju u zonu unutrašnjeg uva u […]

vHIT (video Head-impulse test)

vHIT

Nova dijagnostička metoda koja je danas neizostavna u dijagnostici vrtoglavica. Za snimanje nije potreba priprema pacijenta, a samo merenje ne izaziva nikakvu neprijatnost. Može se izvoditi i kod pacijenata sa akutnim vrtoglavicama. Pacijent dobija naočare sa infracrvenim kamerama koji snimaju pokrete očnih jabučica za vreme i neposredno nakon pokreta glave koji izvodi ispitivač. Praćenjem pokreta […]

VEMP (Vestibularno evocirani miogeni potencijali)

VEMP

Ova metoda je relativno nova u dijagnozi vrtoglavica kojom se primenom ponavljajućeg zvučnog stimulusa registruje mišićni odgovor kao posledica stimulacije dela unutrašnjeg uva zaduženog za osećaj linearnog kretanja – utrikulusa i sakulusa. Merenje zahteva saradnju pacijenta i nije invazivno. Elektrode se lepe na vratni mišić ili mišiće oko oka i preko njih se registruje mišićni […]

BERA  (Auditivni evocirani potencijali moždanog stabla)

BERA

Pri izvođenju BERA-e ispitanik treba da bude opušten, a ukoliko je u pitanju odojče ili malo dete i – sediran. Merenje se vrši registrovanjem moždanog odgovora preko elektroda postavljenih na poglavinu. Izmerena električna aktivnost mozga posledica je emitovanog zvuka u uši. Merenjem auditivnih evociranih potencijala određuje se objektivno i neinvazivno prag sluha kod ispitanika. Takođe, […]

OTOAKUSTIČKE EMISIJE

Otoakustičke emisije

Otoakustičkim emisijama meri se odgovor slušnih ćelija koje se nalaze u unutrašnjem uvu na emitovani zvuk. Merenje je neinvazivno, potpuno bezbolno i ne zahteva posebnu pripremu deteta. Potrebno je samo da dete bude sito i naspavano. Ukoliko se registruje odgovor to znači da dete čuje, dok izostanak odgovora ne znači obavezno da dete ima nagluvost. […]

TIMPANOMETRIJA

Timpanometrija

Timpanometrija je  test kojim se dijagnostikuje  funkcionisanja srednjeg uva. Srednje uvo je vazduhom ispunjen prostor koji se nalazi iza bubne opne. U srednjem uvu nalaze se slušne koščice koje premošćavanju prostor između bubne opne i unutrašnjeg uva. Timpanometrijom se utvrđuje pokretljivost bubne opne i promene pokretljivosti u odnosu na promene pritiska. Za merenje se ne […]

GOVORNA AUDIOMETRIJA

Govorna audiometrija

Govorna audiometrija je test kojim se određuje razumevanje, odnosno diskriminacija reči koje ispitanik može da ponovi nakon što se fonetski izbalansirane reči emituju određenim intenzitetima. Za izvođenje govorne audiometrije nije potrebna priprema, od ispitanika se očekuje da ponovi reči koje je čuo. Na ovaj način, između ostalog, može se odrediti koliko nagluvost utiče na razumevanje […]

TONALNA AUDIOMETRIJA

Tonalna audiometrija

Tonalna audiometrija je merenje osetljivosti sluha za kalibrisane čiste tonove.   Ovo je osnovna metoda i zlatni standard za određivanje praga sluha kod dece starije od 4 godine i odraslih.  Pre merenja praga sluha neophodno je načini ORL pregled. Za merenje nije potrebna priprema, a samo snimanje nije neprijatno. Od ispitanika se očekuje saradnja,  da […]