Akutna upala srednjeg uva

Akutna upala srednjeg uva (AOM) drugi je razlog poseta lekarima, nakon upala gornjeg disajnog puta.  Za ovu dijagnozu prepisuje se  najviše antibiotika, te je ona najveći razlog pojave rezistencije na antibiotike.

Najčešće se javlja u uzrastu od 6 meseci do pretškolskog uzrasta. Smatra se do navršene treće godine života do 85% dece doživi najmanje jednu epizodu akutne upale srednjeg uva.

Faktori rizika za nastanak akutne upale srednjeg uva

Nepromenljivi:

 • Uzrast manji od 5 godina
 • Porodična istorija upala srednjeg uva.
 • Mala porođajna masa (manja od 2.5 kg).
 • Prevremeni porođaj (pre 27 gestacijske nedelje)
 • Prethodne upale srednjeg uva.

Promenljivi:

 • Izloženost duvanskom dimu ili zagađenju vazduha.
 • Hladna sezona.
 • Boravak u vrtićima.
 • Izostavljanje dojenje.
 • Upotreba cucle nakon uzrasta od 6 meseci.
 • Hranjenje na bočicu u ležećem položaju.

Način nastanka akutne upale srednjeg uva

Akutna upala srednjeg uva nastaje najčešće nakon pojave gnojnog sekreta u nosiću sa širenjem na „treći krajnik“ koji se nalazi u nosnom spratu ždrela dece. Eustahijeva tuba, veza između srednjeg uva i nosnog sprata ždrela, predstavlja put prenosa infekcije iz nosnog sprata ždrela do srednjeg uva. Eustahijeva tuba kod pretškolske dece je kraća i gotovo horizontalno položena (pod uglom od 10 stepeni), a kod odraslih je tuba duža i pod uglom od 45 stepeni, te je to jedan od razloga zbog čega su akutne upale srednjeg uva kod dece znatno češće od akutnih upala srednjeg uva kod odraslih.

Simptomi akutne upale srednjeg uva

Pored bolova u ušima, uz upalu srednjeg uva obično se  povezuje sa povišena telesna temperatura, razdražljivost, a moguće je i curenje iz uva, odbijanje hrane, a ponekad i povraćanje.

Dijagnoza se postavlja klinički otomikroskopijom, odnosno pregledom uva. Ponekad je potrebno načiniti i laboratorijsku i mikrobiološku dijagnostiku kako bi se potvrdio uzrok upale srednjeg uva. Timpanometrija se retko radi u akutnoj fazi bolesti.

Lečenje akutne upale srednjeg uva

Kod evidentne gnojne upale srednjeg uva primenjuje se antibiotsko lečenje, dok se u svim drugim situacijama radije primenjuje „wait and watch“ princip – čekaj i posmatraj. Posmatranje ponašanja deteta i dinamika promena na bubnim opnama zahteva saradnju roditelja sa lekarom i kontrole na 2-3 dana. Bespotrebno lečenje antibioticima u velikoj meri utiče na rezistenciju bakterija na antibiotike iako dokazno ne smanjuje bol u prvih 24 sata niti smanjuje procenat recidiva. Najveću korist od antibiotika imaju dece uzrasta do 2 godine sa obostranim akutnim upalama srednjeg uva i curenjem iz uva/ušiju. Retko je potrebno načiniti rez na bubnoj opni – paracentezu kojom se gnoj iz srednjeg uva odstranjuje. Nakon ove intervencije dete odmah postaje afebrilno. Bolovi se leče analgeticima ili lokalom primenom kapi za uvo.

Nakon završenog lečenja akutne gnojne upale srednjeg uva obavezno treba načiniti timpanometriju kojom se dokazuje da li je zaostao sekret u srednjem uvu. Naime, može se desiti da antibiotik sanira upalu, ali da zaostane sekret koji je odlična podloga za nastanak sledeće akutne upale srednjeg uva.  Timpanometrija se obično radi 3-4 sedmice nakon završenog lečenja akutne upale srednjeg uva. Ukoliko se dokaže postojanja sekreta, odnosno sekretornog otitisa pristupa se konzervativnom lečenju u trajanju do 6 meseci, a potom, ako je konzervativno lečenje bezuspešno i hirurškom rešavanju – plasiranjem aeracionih cevčica kroz rez na bubnoj opni.

Prevencija akutne upale srednjeg uva

Vakcinacija pneumokoknom vakcinom smanjila je rizik za nastanak akutne upale srednjeg uva

Dojenje smanjuje rizik od akutne upale srednjeg uva. Duže trajanje dojenja pruža veću zaštitu deci mlađoj od dve godine. Dojenje do šestog meseca života smanjuje rizik za 43%.

Dete treba da odrasta u zoni bez duvanog dima.

U svakom slučaju pri pojavi sekreta u nosiću treba odmah reagovati kao bi se sprečilo širenje upale do „trećeg krajnika“ i srednjeg uva.

Profilaktična primena antibiotika nije dokazala efikasnost u lečenju akutne upale srednjeg uva, a znatno povećava rizik od razvoja rezistencije.

Rekurentni otitisi

Ako dete ima tri gnojne upale u poslednjih 6 meseci ili četiri upale u poslednjih 12 meseci tada dobija dijagnozu rekurentnog otitisa. Ovakva deca moraju biti pod posebnim nadzorom otorinolaringologa uz češća timpanometrijska merenja kako bi se preveniralo zadržavanje sekreta u srednjem uvu. Ukoliko se na kontrolnim pregledima timpanometrijom konstatuje sekret u srednjem uvu u periodu između upala može se preporučiti paracenteza i postavljanje aeracione cevčice.

Saznajte
više