Akutna gluvoća (iznenadni gubitak sluha) – HITNO STANJE!

Akutna gluvoća (engl. Sudden Deafness, nem. Hörsturz) je nagluvost/gluvoća koja se   najčešće javlja na jednom uvu i nastaje iznenadno ili se razvija unutar tri dana. Nagluvost je senzorineuralnog tipa koja nastaje usled oštećenja slušnih ćelija i/ili nervnih vlakana slušnog živca.

Simptomi akutne gluvoće

Pacijent primećuje gubitak sluha na jednom uvu nakon buđenja ili iznenadno tokom dana. Ponekad se gubitak sluha prvi put primeti kada se nagluvom uvu prinese telefon i shvati da je zvuk prigušen.

Uzroci akutne gluvoće

Nije poznato šta uzrokuje akutnu gluvoću, ali postoji nekoliko mogućih razloga: virusna infekcija, imunološke bolesti, zapaljenja uva ili blokiran dotok krvi u uvo (infarkt uva), kao i kombinacija navedenih uzroka.

U svim slučajevima kada je poznat uzrok nastanka akutne gluvoće ovo stanje se ne zove akutna gluvoća, nego se naziva po uzroku bolesti.

Uzroci jednostrane nagluvosti

Čep od ušne masti može iznenadno izazvati  konduktivnu nagluvost. Ušna mast se skuplja u uvu i dokle god postoji prostor za prolazak vazduha, makar i 1 milimetar pacijent ne oseća nagluvost. Onog momenta kada čep potpuno zatvori spoljašnji slušni hodnik nastaje gubitak sluha. Potpuno zatvaranje spoljašnjeg slušnog kanala dešava se prilikom kvašenja uva (pranje kose) ili korišćenjem štapića za čišćenje uva.

Sekret u srednjem uvu, iza bubne opne, takođe izaziva konduktivnu nagluvost. Uzrok nastajanja sekreta u srednjem uvu je blokirana Eustahijeva tuba usled  otežanog disanje na nos zbog upale, alergije, devijacije nosne pregrade, polipa u nosu i sl. Takođe, sekret u srednjem uvu me nastati nakon promene nadmorske visine ili zbog tubora u nosnom spratu ždrela.

Oko 3 procenta pacijenata sa iznenadnim gubitkom sluha ima tumor slušnog živca. Ovi tumori, koji se nazivaju vestibularni švanomi pritiskaju slušni nerv. Pritisak na slušni nerv dovodi do nastanka nagluvosti senzorineuralnog tipa. Ako se ne leče, ovi tumori će vremenom izazvati progresivan, trajni gubitak sluha.

Dijagnostika i lečenje akutne gluvoće

Ukoliko se sluh spontano ne popravi za 24 sata obavezno se hitno javiti otorinolaringologu – audiologu kako bi se na vreme postavila dijagnoza. Dijagnostika podrazumeva detekciju tipa i stepena nagluvosti tonalnom audiometrijom i timpanometrijom. Radi određivanje  uzroka nagluvosti potrebno je ponekad uraditi merenje evociranih moždanih potencijala na osnovu kojih će se pacijent uputiti eventualno na magnetnu rezonanaciju glave ili dijagnostiku kod imunologa.

Nakon dijagnostike započinje se  terapija kortikosteroidima. Sve ostale terapijske procedure nemaju efekat na oporavak sluha pacijenata. U oko 50% pacijenata nakon pravovremeno započete terapije dolazi do potpunog oporavka sluha, oko 25% pacijenata ima nepotpuno poboljšanje, a kod preostale četvrtine pacijenata nema promena u stanju sluha.

Saznajte
više