Preosetljivost na buku

Naš slušni sistem je često potpuno prestimulisan. Kao rezultat toga, ne samo da dolazi do većeg oštećenja sluha sa gubitkom sluha, već nije neuobičajeno da postoji preosetljivost na buku kod inače potpuno zdravih osoba. Granica osetljivosti na buku je prekoračena kada se osećaj nesposobnosti da izdrži buku oseti ne samo jednom ili na kratko, već uporno i konstantno.

Kada se javlja preosetljvost na buku?

Ove osobe  doživljavaju normalne zvukove iz okoline, koji su potpuno neproblematične za osobu sa normalnim sluhom, znatno glasnije do neprijatne. Ove osobe  izbegavaju ove oblasti ili situacije, sve više se povlače u tišinu i izlaze iz kuće samo uz mere zaštite od buke. Kod audiometrijskih pregleda kod ORL – audiologa, konstatuje se značajno niži prag nelagodnosti (UCL – uncomfotable level).

Za osobe koje pate od zujanja u ušima važno je da znaju da tinitus nije uzrok preosetljivosti na buku i obrnuto, preosetljivost na buku nije uzrok tinitusa. Oba simptoma mogu se razviti iz istog oštećenja slušnog sistema, a zatim se pojaviti pojedinačno ili zajedno.

Oblici prosetljvosti na buku

Hiperakuzija

Hiperakuzija je opšta i nespecifična netolerancija na buku u okruženju i najčešći je oblik preosetljivosti na buku. U osnovi ovog fenomena je pogrešna obrada i pogrešna interpretacija zvukova u mozgu.

Mizofonija

Verovatno svi znaju zvukove koje „jednostavno ne mogu da podnesu“. Posebnost u tome je što ova preosetljivost ne zavisi od jačine tonova ili šuma, već od njihovog kvaliteta. Postoje ljudi koji imaju veoma jaku averziju prema određenim zvukovima, kao što je pucketanje plastične ambalaže ili stiropora ili škripanje krede na tabli. Ovaj fenomen  je poznat kao mizofonija. Uzrok i ovog fenomena može biti nepravilna obrada slušnih signala u mozgu.

Fonofobija

Za neke osobe zvuci mogu čak biti bolni i izazvati anksioznost, što je poznato kao fonofobija. U osnovi ovog fenomena je da buka proizilazi iz ponovljenih iskustava povezanih sa strahom, stidom i sramotom, kojima je pogođena osoba bila  izložena. Uzrok  je netačna interpretacija buke i netačna kontrola dolaznih signala u slušnom sistemu. U ovom slučaju, terapijski fokus je na psihoterapijskom tretmanu.

Rekrutman

Osobe sa oštećenjem sluha takođe mogu da pate od preosetljivosti na buku, i to je ograničeno na frekvencije na kojima  je gubitak sluha najveći. Zatim, kao rezultat slušnih ćelija, tihi zvuci se više ne mogu dobro razumeti, a glasni se  ne mogu prigušiti. Često se viđa kod starijih osoba koji na tihi govor sagovornika uopšte ne reaguju, a glasne zvuke doživljavaju preglasno, što posledično ugrožava razumevanje.

Tretman preosetljivosti na buku

Preosetljivost na buku opada – po pravilu – postepenim privikavanjem čime se  može uspostaviti ravnoteža u daljoj slušnoj obradi. Preduslov je, međutim, suočavanje sa novom i u početku neprijatnom situacijom učenja tako što više ne izbegavaju zvuci koji u početku izgledaju (pre)glasni i njihovom postepenom izlaganju. Izbegavanje ili čak bežanje od buke samo povećava osetljivost. Međutim, to se ne odnosi na preglasnu, štetnu buku, od koje se naravno treba zaštititi.

Saznajte
više