Vestibularna rehabilitacija
Vestibularna rehabilitacija

Vestibularna rehabilitacija

Vestibularna rehabilitacija je individualno prilagođen program vežbi kojima se pomaže pacijentima sa jednostranim ili obostranim vestibularnim deficitom sa ciljem uspostavljanja centralne vestibularne kompenzacije, odnosno integracija ulaznih signala iz čula ravnoteže, čula vida i propriocepcije.

Vestibularna rehabilitacija započinje neposredno nakon nastanka vertoglavice. Vežbe se dele u pet grupa: vežbe očima, vežbe glavom, vežbe u sedećem položaju, vežbe u stojećem položaju i vežbe pri kretanju. Vesitibularnom rehabilitacijom postiže se kontrola pokreta očiju, ponovno uspostavljanje nove šeme ravnoteže i istezanje i jačanje mišića.

Vestibularnom rehabilitacijom ubrzava se proces vestibularne kompenzacije.

Vestibularna kompenzacija

Vestibularna kompenzacija je integracija koja se dešava u mozgu. Ona podrazumeva proces vraćanja prostorne orijentacije u okvire poklapanja sa stvorenim referencama svih čula koja u tome učestvuju (čulo ravnoteže, vida i propriocepcije). Zapravo, za održavanje ravnoteže neophodna je funkcija dva od tri navedena čula. Izgubljeno čulo ravnoteže može se nadomestiti čulom vida i propriocepcijom. Kompenzovani pacijenti održavaju ravnotežu uz pomoć preostala dva čula, ali je u potpunom mraku obolela osoba ponovo dezorijentisana.

Iza vestibularne kompenzacije stoje različiti procesi prilagođavanja i učenja koji različitim tempom oporavljaju ili zamenjuju razne aspekte poremećaja vestibularnih refleksa.

Ishodi vestibularne rehabilitacije i kompenzacije

Vestibularnom rehabilitacijom postiže se

  • Olakšano održavanje ravnoteže
  • Smanjenje rizika od pada
  • Smanjenje subjektivnog osećaja vrtoglavice
  • Poboljšanje stabilnost tokom kretanja
  • Poboljšanje neuromuskularne koordinacije
  • Smanjenje anksioznosti
  • Normalniji nivo učešća u društvenim zbivanjima
  • Smanjenje socijalne izolacije pacijenta.

Saznajte
više