Bilateralna vestibulopatija

Bilateralna vestibulopatija (BVP) je iscrpljujuće stanje koje utiče na osećaj ravnoteže i prostorne orijentacije pacijenta. Za razliku od jednostranih vestibularnih poremećaja koji pogađaju samo jedno uvo, BVP se javlja kada su oba unutrašnja uha oštećena. To dovodi do dubokog uticaja na sposobnost tela da održi stabilnost tokom kretanja. S obzirom na činjenicu da je kretanje ovim pacijentima zahtevan proces koji mora biti kontrolisan pogledom za njih važi pravilo NE PRIČAJ DOK HODAŠ.

Uzroci bilateralne vestibulopatije

Bilateralna vestibulopatija može biti uzrokovana raznim faktorima, uključujući autoimune poremećaje, virusne infekcije, genetske predispozicije, izloženost toksinima, traumu glave i određene lekove. U nekim slučajevima, osnovni uzrok ostaje nepoznat, naglašavajući složenost ovog poremećaja. Iako se iskustvo svakog pojedinca sa BVP može razlikovati, zajednička nit je kompromitovana funkcija oba vestibularna sistema u unutrašnjem uvu.

Simptomi bilateralne vestbulopatije

Bilateralna vestbulopatija  odlikuje se nesigurnošću u hodu ili stajanju, naročito u mraku i / ili na neravnom terenu ili tokom pokreta glave. Pored toga, pacijenti mogu opisati zamućeni vid ili oscilopsiju izazvan pokretima glave ili tela. Tipično nema simptoma ukoliko pacijent miruje. Takvi simptomi mogu otežati svakodnevne zadatke i dovesti do povećanog rizika od padova i povreda. Suočavanje sa ovim simptomima zahteva značajna prilagođavanja i podršku za održavanje nezavisnosti.

Dijagnostikovanje bilateralne vestibulopatije

Dijagnoza BVP zasniva se na anamnezi pacijenta koji se žali na mutnoću u vidu tokom kretanja, pomeranja slike kao da nosi kameru dok hoda, a pri tome nema nikakve tegobe u mirovanju. Dodatna dijagnostika zasniva se na merenju veze između očiju i vestibularnog dela unutrašnjeg uva (vHIT). Prema indikacijama može se raditi i dodatna dijagnostika radi utvrđivanja uzroka ovog oboljenja.

Lečenje bilateralne vestibulopatije

Lečenje BVP zahteva multidisciplinarni pristup koji uključuje: otorinolaringologe – audiologe, neurologe, fizioterapeute. Strategije lečenja imaju za cilj ublažavanje simptoma, poboljšanje ravnoteže i stabilnosti i poboljšanje kvaliteta života. Modaliteti lečenja mogu uključivati vestibularnu rehabilitacionu terapiju, vežbe ravnoteže, pomoćne uređaje kao što su štapovi ili hodalice, i lekove za ublažavanje simptoma kao što su vrtoglavica ili mučnina. Psihološka podrška i savetovanje su takođe ključni za pojedince koji se nose sa emocionalnim izazovima života sa BVP. Danas su na raspolaganju ali još uvek u razvoju vestibularni implantati kojim će biti moguće nadomestiti obostrani gubitak centra za ravnotežu.

Saznajte
više