TONALNA AUDIOMETRIJA
Tonalna audiometrija

Tonalna audiometrija je merenje osetljivosti sluha za kalibrisane čiste tonove.  

Ovo je osnovna metoda i zlatni standard za određivanje praga sluha kod dece starije od 4 godine i odraslih.  Pre merenja praga sluha neophodno je načini ORL pregled. Za merenje nije potrebna priprema, a samo snimanje nije neprijatno. Od ispitanika se očekuje saradnja,  da bude fokusiran i da prijavi najtiši tok koji čuje.

Dobijeni nalaz zove se tonalni audiogram i na osnovu njega može se zaključiti koji prag sluha i tip nagluvosti ima ispitanik. Ukoliko se pacijent priprema za probu slušnog aparata tada se određuje i UCL  (uncomfortable level – prag neprijatnosti). Na taj način se određuje dinamički opseg u kome će slušni aparat raditi – između praga sluha i praga neprijatnosti.

Na osnovu nalaza tonalne audiometrije određuje se i procenat gubitka sluha.