GOVORNA AUDIOMETRIJA
Govorna audiometrija

Govorna audiometrija je test kojim se određuje razumevanje, odnosno diskriminacija reči koje ispitanik može da ponovi nakon što se fonetski izbalansirane reči emituju određenim intenzitetima. Za izvođenje govorne audiometrije nije potrebna priprema, od ispitanika se očekuje da ponovi reči koje je čuo. Na ovaj način, između ostalog, može se odrediti koliko nagluvost utiče na razumevanje govora i proceniti efikasnost slušnog aparata.